Inner Wheel Morava, z.s. | E-mail: iiw.cz.morava@gmail.com | Telefon: +420 607 602 059
 

Setkání Charter clubu Morava - Hotel Zámek Valeč 6. až 8. března

 
06.03.2015

Charter club Morava
pátek 6. března 2015 - neděle 8. března
Hotel Zámek Valeč

The Morava club Charter
Fri, March 6th, 2015 - Sun, March 8th, 2015
Hotel Chateau Valeč


Program

pátek, 6. 3. 2015
19.00 – posezení u vína

sobota, 7. 3. 2015
11.00 – prohlídka zámku Valeč s průvodcem
nebo welness na zámku

Charter IW clubu Morava
15.00 – slavnostní zahájení

Čestní hosté: Gabriela Adami – světová past prezidentka,
Josefa Poláková – guvernérka Rotary Distriktu 2240 Česká republika
a Slovenská republika

Předání charty International Inner Wheel

Přednáška: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D,
Individualita moderního člověka a jeho touha po spravedlnosti,
Teologická fakulta Jihočeské univerzity

malý koncert v podání hudebního tělesa Cordial String Quartet

18.30 – slavnostní přípitek

19.00 – večeře

Dresscode: slavnostní oblečení

neděle, 8. 3. 2015
10.00 – prohlídka města Třebíče s průvodcem (památky UNESCO)


Programme

Friday, March 6th, 2015
7.00 pm – meeting over wine

Saturday, March 7th, 2015
11.00 am – Chateau Valec guided tour
or wellness centre visit

The IW Morava Club Charter

3.00 pm – opening ceremony

Honorary guests: Gabriela Adami – the world past president,
Josefa Poláková – the governon od Rotary District 2240 the Czech
Republic and the Slovak Republic

Handover International Inner Wheel

Ceremonial speaker: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D,
Individuality of the modern man and his thirst for justice,
Faculty of Theology, University of South Bohemia

a small concert of Cordial String Quartet

6.30 pm – cocktails

7.00 pm – dinner

Dress code: formal attire gala

Sunday, March 8th
10.00 am – guided tour through UNESCO town Trebic


Kalendář akcí

Setkání Charter clubu Morava - Hotel Zámek Valeč 6. až 8. března

Charter club Moravapátek 6. března 2015 - neděle 8. březnaHotel Zámek ValečThe Morava club CharterFri, March 6th, 2015 - Sun, March 8th, 2015Hotel Chateau ValečProgrampátek, 6. 3. 201519.00 – posezení u vínasobota, 7. 3. 201511.00 – prohlídka zámku Valeč s...